08 | 08

אולם 2
20:30
למבוגרים
22:00
למבוגרים
אולם 3
22:00
למבוגרים
אולם 4
16:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
18:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
20:00
למבוגרים
22:00
למבוגרים
אולם 5
16:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
20:00
למבוגרים
22:00
למבוגרים
חדר סדנאות ק1
16:00
לילדים
19:00
לילדים
חדר סדנאות ק.ק
16:00
למבוגרים,לנוער
17:30
למבוגרים,לנוער
19:00
למבוגרים,לנוער
20:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
IAC
15:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
16:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
17:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
18:30
לילדים,למבוגרים,לנוער

08 | 09

אולם 2
10:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
17:00
למבוגרים
21:00
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 4
10:00
לילדים
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
15:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 5
9:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
13:00
לילדים
14:30
למבוגרים
16:00
למבוגרים
18:00
למבוגרים,לנוער
19:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
חדר סדנאות ק1
10:00
לילדים
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
13:30
לילדים
15:00
למבוגרים,לנוער
16:30
לילדים
18:00
למבוגרים,לנוער
21:00
למבוגרים,לנוער
חדר סדנאות ק.ק
10:00
לילדים
11:30
לילדים,לנוער,לצעירים
16:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
18:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
20:00
למבוגרים,לנוער
IAC
10:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
15:30
לילדים,למבוגרים,לנוער

08 | 10

אולם 2
10:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
14:30
לילדים
16:30
למבוגרים
20:00
למבוגרים
22:00
למבוגרים
אולם 4
11:30
לילדים
13:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
15:00
למבוגרים
16:30
למבוגרים
18:30
למבוגרים
20:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 5
9:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
13:00
למבוגרים
14:30
למבוגרים,לנוער
16:00
למבוגרים
19:00
למבוגרים
21:00
למבוגרים
22:30
למבוגרים
חדר סדנאות ק1
10:00
לילדים
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
13:00
לילדים
16:00
לילדים
19:30
לילדים,לנוער
חדר סדנאות ק.ק
13:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
17:30
למבוגרים,לנוער
20:30
למבוגרים,לנוער
IAC
10:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
15:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
אולם 1

08 | 11

אולם 2
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:00
למבוגרים,לנוער
14:30
למבוגרים
16:30
למבוגרים
18:30
למבוגרים
20:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 4
10:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
15:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
אולם 5
10:00
לילדים
13:00
למבוגרים,לנוער
15:00
למבוגרים
19:00
למבוגרים
20:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
חדר סדנאות ק1
10:00
לילדים
11:30
לילדים
13:00
לילדים
14:30
לילדים
חדר סדנאות ק.ק
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
למבוגרים,לנוער
IAC
10:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
15:30
לילדים,למבוגרים,לנוער

08 | 12

אולם 2
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
15:30
למבוגרים,לנוער
19:00
למבוגרים,לנוער,לצעירים
20:30
למבוגרים
22:00
למבוגרים
אולם 4
10:00
לילדים
11:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
14:30
למבוגרים
17:30
למבוגרים
19:30
למבוגרים
21:30
למבוגרים
23:15
למבוגרים
אולם 5
10:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
11:30
למבוגרים
13:00
למבוגרים
14:30
למבוגרים
16:00
למבוגרים
19:00
למבוגרים,לנוער
20:30
למבוגרים,לנוער
22:30
למבוגרים
חדר סדנאות ק1
10:30
לילדים
12:00
לילדים
15:00
לילדים
16:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
18:00
לילדים
19:30
למבוגרים,לנוער
חדר סדנאות ק.ק
11:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
13:00
לילדים
15:00
לילדים
16:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
18:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
19:30
למבוגרים,לנוער
IAC
10:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
13:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
15:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
אולם 1
18:00
למבוגרים
20:00
למבוגרים
22:00
למבוגרים