08 | 02

אולם 2
18:30
למבוגרים
20:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 4
16:00
לילדים
18:00
למבוגרים,לנוער
20:00
למבוגרים
אולם 5
16:00
למבוגרים
18:00
למבוגרים
20:00
למבוגרים
22:00
למבוגרים,לנוער
ק.1 חדר סדנאות
17:30
לילדים
19:00
לילדים
ק.ק חדר סדנאות
17:30
למבוגרים,לנוער
20:30
למבוגרים,לנוער
מכללה
16:00
למבוגרים,לנוער
17:00
למבוגרים,לנוער
18:30
למבוגרים,לנוער

08 | 03

אולם 4
10:30
לילדים
12:00
לילדים
16:30
למבוגרים
20:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
22:00
למבוגרים
אולם 5
11:30
לילדים
13:30
למבוגרים
17:30
למבוגרים,לנוער
21:00
למבוגרים
22:30
למבוגרים
ק.1 חדר סדנאות
12:00
לילדים
13:30
לילדים
15:00
לילדים
16:30
לילדים
18:00
לילדים
ק.ק חדר סדנאות
14:30
לילדים,למבוגרים,לנוער
16:00
למבוגרים,לנוער
18:00
למבוגרים,לנוער
20:00
למבוגרים
מכללה
14:30
למבוגרים,לנוער
16:00
למבוגרים,לנוער
20:00
למבוגרים,לנוער
21:30
למבוגרים,לנוער

08 | 04

אולם 1
22:00
למבוגרים,לנוער
אולם 4
12:00
לילדים
13:30
לילדים
15:00
למבוגרים
16:30
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
20:30
למבוגרים
ק.1 חדר סדנאות
12:30
לילדים
15:30
לילדים
17:00
לילדים
מכללה
15:30
למבוגרים,לנוער
17:00
למבוגרים,לנוער
18:30
למבוגרים,לנוער

08 | 05

אולם 2
10:00
לילדים
16:00
למבוגרים
18:00
למבוגרים
20:30
למבוגרים
22:30
למבוגרים
אולם 4
10:00
לילדים
11:30
למבוגרים,לנוער
13:00
לילדים
14:30
לילדים
אולם 5
11:30
לילדים
13:00
לילדים,למבוגרים,לנוער
14:30
למבוגרים
ק.1 חדר סדנאות
11:30
לילדים
13:00
60 דקות
14:30
לילדים
ק.ק חדר סדנאות
11:00
למבוגרים,לנוער
12:30
למבוגרים,לנוער
מכללה
10:30
למבוגרים,לנוער
12:00
למבוגרים,לנוער
13:00
למבוגרים,לנוער
15:30
למבוגרים,לנוער

08 | 06

אולם 2
10:00
לילדים
11:30
לילדים
15:00
למבוגרים
16:30
למבוגרים
18:30
למבוגרים
22:15
למבוגרים
אולם 1
18:00
למבוגרים,לנוער
אולם 4
10:30
לילדים
12:00
לילדים,למבוגרים,לנוער,לצעירים
17:30
למבוגרים
19:00
למבוגרים
21:30
למבוגרים
22:00
למבוגרים
ק.1 חדר סדנאות
12:00
לילדים
13:30
לילדים
ק.ק חדר סדנאות
13:00
למבוגרים,לנוער
17:00
למבוגרים,לנוער
מכללה
10:30
למבוגרים,לנוער
12:00
למבוגרים,לנוער
13:30
למבוגרים,לנוער
15:30
למבוגרים,לנוער